April 24, 2017

Larangan mendahului Ramadhan dengan berpuasa

Terdapat larangan berpuasa di dua hari terakhir bulan Sya’ban. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, َ لا ا َ م و َّدَقَت ان َضَمَ ِ ر […]
April 22, 2017

Niat dalam berpuasa

Niat merupakan syarat sah puasa Ramadhan berdasarkan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, di mana beliau bersabda, من لم يبيت الصيام من الليل فل صيام له […]
April 21, 2017

penyesalan datang di akhir

ترحل الشهر والهفاه وانصرما واختص بالفوز في الجنات من خدما 17 HR. An-Nasaa-i : 2334. Diriwayatkan dari hadits Hafshah radhiallahu ‘anha. Dinilai shahih oleh al-Albani dalam […]
April 19, 2017

Menyempurnakan Ikhtiar Kepemimpinan

Demi Allah, si Zaid itu memang layak menjadi panglima perang dan puteranya si Usamah juga layak menjadi panglima perang setelahnya. Kalau ayahnya si Zaid itu sungguh […]