Puasa tapi malas Bekerja
April 11, 2017
Bergembiralah Orang yanng Berpuasa
April 13, 2017

Akhlak orang yang berpuasa

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menerangkan bagaimana akhlak yang mesti dilakukan oleh orang yang berpuasa. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ام َيِِّ الص َ ةَّج ن ْ لَف َ ف ث ْرَي لاَ ْ و ِ لَهْجَي نِ إَ و ر ؤ ْام ْ هَلَات َق و
َ
أ ْ هَمَات َش يِِّ : ق ل َيْلَف نِ إ ِ مِائ َص نْيَتَّرَم

“Puasa itu perisai. Oleh karenanya, jangan berbuat rafats dan jahl. Apabila seorang mengganggu atau menghina, cukup katakan kepadanya, “Saya sedang berpuasa” sebanyak dua kali.”

 “ َ لا ْ ف ث ْرَي ”

artinya adalah jangan berkata keji dan vulgar.

“ َ لا ْ لَهْجَي ”

artinya adalah jangan bertindak bodoh semisal berbicara dengan nada yang tinggi dan bertindak kasar. Dengan mengatakan “ يِِّنِ إ مِائ َص ” (saya sedang berpuasa) hal ini akan menjadi pengingat bagi diri untuk menahan lisan dari melakukan pembalasan dan juga pengingat bagi pencela untuk menahan diri dan menghentikan gangguannya.