Akhlak orang yang berpuasa
April 12, 2017
Berhati-hati dalam memilih tayangan agama
April 14, 2017

Bergembiralah Orang yanng Berpuasa

Momen kegembiraaan bagi mereka yang berpuasa adalah ketika berbuka. Bukan semata-mata dikarenakan mereka kembali diperbolehkan untuk makan dan minum, yang dilarang ketika sedang berpuasa. Tidak hanya itu. Akan tetapi, momen tersebut mereka bergembira karena:

1. Memperoleh taufik untuk beribadah kepada Allah

2. Memperoleh kenikmatan untuk menyempurnakan puasa

3. Memperoleh kegembiraan karena berbuka dengan makanan dan minuman yang dihalalkan Allah

4. Menjalankan sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan menyegerakan berbuka

5. Memiliki momen ijabah, yaitu ketika memanjatkan do’a tatkala berbuka puasa.

Mengobati hati dengan berpuasa Salah seorang ahli ibadah pernah mengatakan,

عِّ دواء القلب خمسة أشياء :قراءة القرآن بالتدبر، وخلء البطن، وقيام الليل، والتضر عند السحر، ومجالسة الصالحين

“Obat hati itu ada lima, yaitu :
1. Membaca al-Quran disertai perenungan (tadabbur)

2. Mengosongkan perut dengan berpuasa

3. Melaksanakan qiyam al-lail

4. at-Tadharru’, berdo’a kepada Allah diiringi perendahan diri dan kehinaan, di waktu sahur sebelum terbit fajar

5. Bergaul dengan orang-orang shalih.