August 26, 2015

Tiga Wasiat Orang-orang Sholeh

Ma’qil bin Ubaidillah Al-Jazary rahimahullah mengatakan, “Para ulama dahulu apabila bertemu, mereka akan saling menasehati satu sama lain dengan kalimat-kalimat dibawah ini. Apabila mereka tidak bersama, […]