August 28, 2013

Kemungkaran Wanita Dalam Aqidah

Allah   telah menggariskan undang-undang dan syariat-Nya demi kebahagiaan hamba di dunia dan akhirat. Apabila mereka menjalankan syariat Allah  itu niscaya mereka akan memperoleh kesucian dan ketentraman […]